מקווה טהרה

מחלום למציאות

מקווה טהרה - הראשון בנמיביה

החיים היהודיים הטהורים מושתתים על מקווה הטהרה. זהו חלק בסיסי בחיי היהדות. הטהרה מביאה יופי, חיים וברכה לכל מי ששומר עליה.
הצורך ההולך וגובר לחיים יהודיים תקינים על פי כללי ההלכה היהודית, מביא אותנו לבנות את המקווה הראשון בנמיביה.
בימים אלה אנו שוקדים על קניית שטח עבור מקווה נשים מפואר.
עד לבניית המקווה ניתן לפנות אלינו על מנת לקבל מידע נוסף
.

בואו וקחו חלק במקווה הטהרה,
הראשון בנמיביה!

להקדשה לזכות יקירכם:

התרומות מוכרות לצורכי מס – לפי סעיף 46

ברכת הרבי מלובביץ' מלך המשיח על בנית המקווה

לכן הנני פונה בבקשתי לכל  אלו שביכולתם לסייע בזה…    להשתתף בהתלהבות הכי גדולה בהשגת האמצעים המתאימים לבניית המקווה…  זכות המצווה הגדולה תעמוד לכל אחד ואחת המשתתפים בזה, להתברך מהשם יתברך בכל המצטרך להם בבני חיי  ומזוני רוויחי״.  

(אגרות קודש מהרבי מלך המשיח שליט״א – מתורגמות חלק א׳ עמ׳ – 251/2)

בית חב"ד נמיביה

625 Nokeng Street, Windhoek, Namibia

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אפיון ובניה:

עיצוב: