השותפות שלך

בבית של כולם.

חב"ד נמיביה
כמו כל הבתי חב"ד ברחבי העולם אינו מתוקצב על ידי גוף כלשהו, בזכות החברים הרבים שלוקחים חלק מידי חודש אנחנו פה בשבילכם.
אתם מוזמנים להיות שותפים במפעל האדיר הזה, ע"י סכום חודשי מידי חודש.

בית חב"ד נמיביה

625 Nokeng Street, Windhoek, Namibia

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אפיון ובניה:

עיצוב: